ESG-rapportage: 5 redenen om in actie te komen

22 May 2024

Leestijd: 2 min

Nieuws
Samenwerking

Environmental, Social and Governance

Duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Governance) staan al jaren hoog op de agenda van bedrijven. Het is een topprioriteit geworden voor bedrijfsleiders, werknemers en investeerders in alle sectoren en op alle vier continenten. Het verbeteren van duurzaamheid en ESG-scores is cruciaal voor zowel korte termijn- als lange termijn succes van bedrijven. In 2024 zal deze trend alleen maar versnellen. In de Europese Unie zal duurzaamheidrapportage vanaf 2024 een kwestie van naleving worden. Tegen 2029 zullen meer dan 50.000 bedrijven van alle groottes, met uitzondering van micro-ondernemingen, onderworpen zijn aan duurzame financiële regelgeving. Hier zijn 5 redenen waarom het nu een goed moment is om een solide ESG-rapportageproces te ontwikkelen.

Reden 1: De Europese Green Deal: een wetgevende tsunami, gesteund met 1 biljoen euro

De Europese Unie neemt wereldwijd de leiding in de "net-zero transitie". Om haar ambities te realiseren, besteedt de Europese Commissie 1 biljoen euro tussen 2021 en 2027, en een "wetgevende tsunami" is in volle gang om de decarbonisatie in de Europese Unie verder te versnellen. Zo wordt de EU-taxonomie geleidelijk ingevoerd en treedt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in 2025 in werking.

Recente aankondigingen van de Europese Commissie tonen aan dat Brussel vastbesloten is om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te bereiken: het Emissions Trading System (ETS) wordt uitgebreid naar meer industrieën en het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) wordt concreet gemaakt om de concurrentiekracht van Europa in een decarboniserende wereldeconomie te waarborgen. Bovendien worden EU-innovatiebudgetten besteed aan de wetgeving voor digitale productpaspoorten tegen het einde van dit decennium.

Deze EU-initiatieven tonen aan dat duurzame bedrijfspraktijken en zorgvuldige koolstofrapportage binnenkort een kwestie van naleving zullen zijn. Voor bedrijven die een "GDPR-fiasco" willen vermijden, is het tijd om nu te beginnen met voorbereiden.

Reden 2: Klanten en werknemers steeds veeleisender

Klanten en werknemers worden steeds veeleisender: ze willen duurzame producten, duurzame bedrijven en duurzame merken. Gesteund door de pers en empowered door sociale media, beschuldigen consumenten bedrijven snel van greenwashing. Als gevolg hiervan zijn traditionele CSR-activiteiten van bedrijven niet langer voldoende: nauwkeurige, transparante en data-ondersteunde informatie is de nieuwe standaard voor duurzaamheidrapportage.

Dit speelt ook een rol in de strijd om talent: Gen Z en de Millennials kiezen hun toekomstige werkgevers op basis van duurzaamheid als eerste criterium.

Reden 3: Investeerders hebben de inzet verhoogd

Het is al aangetoond dat beursgenoteerde bedrijven met hoge ESG-scores betere financiële prestaties leveren dan bedrijven met een lage score, dus raden van bestuur worden steeds vaker uitgedaagd door hun investeerders om decarbonisatieplannen te verstrekken en over te schakelen naar duurzame bedrijfsmodellen. Pensioenfondsen die doorgaans zeer lange investeringen doen, hebben verklaard dat "klimaatrisico beleggingsrisico is": ze maken zich zorgen over de economische schade door extreme weersomstandigheden en ze ervaren al verliezen door "stranded assets" die verband houden met een versnelde uitfasering van de fossiele industrie.

Reden 4: Groen inkopen en scope 3-emissies

Bedrijven die traag zijn met het implementeren van duurzame bedrijfspraktijken verliezen al business omdat in overheidsopdrachten steeds meer duurzaamheidseisen in aanbestedingen en offertes opgenomen worden. Ook private ondernemingen veranderen hun inkoopstrategieën: duizenden bedrijven hebben zich aangesloten bij het Science-Based Targets Initiative (SBTI) en eisen daarom van hun leveranciers en aannemers om emissie-informatie te verstrekken, als onderdeel van een zoektocht om inzicht te krijgen in hun scope 3-emissies. Overheden vragen ook emissie-informatie en klimaatverbintenissen in aanbestedingen, offertes en subsidieaanvragen. Sommige steden en gemeenten stellen zelfs duurzaamheidsnormen die strenger zijn dan die op nationaal en EU-niveau. Door deze nieuwe inkooptrends worden duurzame bedrijfspraktijken en transparante koolstofrapportage een noodzaak om relevant te blijven als bedrijf.

Reden 5: Duurzame bedrijfsmodellen zijn winstgevender

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie zijn er verschillende verstoringen in de toeleveringsketen geweest die hebben aangetoond dat er behoefte is aan meer veerkrachtige bedrijfsmodellen. Stijgende grondstof-, energie- en transportprijzen maken een versnelde overgang naar duurzame bedrijfspraktijken winstgevender. In de praktijk vertaalt dit zich in de introductie van de circulaire economie in de hele waardeketen van de onderneming: het verminderen van de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen, het verminderen van de energiebehoefte en het behouden van producten binnen de waardeketen door middel van hergebruik, opknappen, recyclen en "product-as-a-service" concepten zijn gemeenschappelijke tactieken geworden. Dit toont aan dat duurzame bedrijfspraktijken beter zijn voor zowel de lange- als de korte termijn winstgevendheid.

ESG-rapportage-elementen onder de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Het goede nieuws is dat veel bedrijven al delen van hun due diligence hebben gedaan om de duurzaamheid en ESG-criteria in de hele waardeketen van hun onderneming te verbeteren. Er zijn bijvoorbeeld grote inspanningen geleverd om de energie-efficiëntie te verbeteren, afval te verminderen, het welzijn van werknemers te waarborgen en producten te leveren die levensverbeterende voordelen bieden aan klanten en de samenleving.

Een belangrijke uitdaging ligt in het meten van de geboekte vooruitgang:

  • Hoe kun je datagestuurde beslissingen nemen die je helpen te focussen op wat het belangrijkst is?
  • Hoe kun je de voortgang bijhouden en de impact van je ESG-inspanningen aantonen?
  • Hoe reageer je op de toenemende controle van je activiteiten door klanten, investeerders, de pers of overheidsfunctionarissen?
  • Hoe ga je om met continu evoluerende normen en regelgeving die gedetailleerde, op feiten gebaseerde rapportage vereisen?

Inzicht in duurzaamheid met een solide data- en analytics-strategie

Het is duidelijk dat het ondersteunen van de ESG-gerelateerde inspanningen van een onderneming met een solide data- en analytics-strategie binnenkort een strategische noodzaak zal worden. Het zal een belangrijke factor worden voor het zakelijk en klantensucces van een bedrijf. Nu is het tijd om te beginnen met de ESG-analyse reis. Het is tijd om groot te denken, voorbij naleving van de wet.

Wil je meer weten over analytics voor ESG? Op zoek naar gecombineerde expertise op het gebied van duurzaamheid en analytics? Neem contact op met Bas Rookhuijzen.

Dit artikel is geschreven door Nele Van Campfort, ESG lead|CSRD|Industrial decarbonisation van Epic Data, a Cronos Company